De aangifte en betaling van de patrimoniumtaks - Deadline = 31 maart

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

De patrimoniumtaks

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s en (private) stichtingen. Het is een taks van 0,17%, berekend op de bezettingen van een VZW, wanneer het vermogen meer dan 25.000 euro bedraagt. 

Wanneer aangifte doen en betalen?

In principes moet elke VZW spontaan aangifte doen en de taks betalen voor 31 maart. 
Er bestaat een beperkt aantal uitzonderingen hierop, zoals schoolgebouwen, natuurgebieden in eigendom van natuurverenigingen,…
Ook heeft het vermogen van de VZW (= de totale waarde van de bezittingen) en het bedrag van de te betalen taks een impact op de aangifte.

 

  • VZW’s met een vermogen van 25.000 euro of meer en een te betalen patrimoniumtaks van minder van 500 euro moeten slecht eenmaal om de drie jaar aangifte doen.
  • VZW’s met een vermogen van 25.000 of meer en een te betalen patrimoniumtaks van 500 euro of meer moeten elk jaar opnieuw aangifte doen. 
  • Tot voor kort ging men ervan uit dat VZW’s steeds aangifte moesten doen, ook wanneer men geen patrimoniumtaks moet betalen omdat het vermogen minder dan 25.000 euro bedraagt. De minister van Financiën gaf echter onlangs in een antwoord op een parlementaire vraag aan dat een aangifte dan niet verplicht is. De administratie geeft echter aan dat men in dat geval wel een antwoordstrookje moet bezorgen dat men onderaan de brief van de FOD Financiën terugvindt (zie voorbeeld hieronder). Als men dergelijke brief met antwoordstrookje niet ontvangt, moet men dit zelf melden bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.

 

Heb je graag extra ondersteuning bij de aangifte en betaling van de patrimoniumtaks?

Ons  interactief stappenplan gidst je door de aangifte.
We werkten ook een modeldocument/voorbeeld van aangifteformulier uit.
Op 2 februari vond ons webinar over de patrimoniumtaks plaats. Herbekijk het hier.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.