Aangifte rechtspersonenbelasting - Wat is de deadline?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting. 
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax.

Deadline

Voor VZW’s onderworpen aan de rechtspersonenbelasting gelden er sinds begin 2021 nieuwe termijnen voor de aangifte van deze rechtspersonenbelasting. Een VZW zal nu in principe ten laatste 7 maanden na  het afsluiten van het boekjaar de aangifte moeten indienen. 
Voorbeeld:  Een VZW heeft haar boekjaar afgesloten op 31 maart 2022. De aangifte van de rechtspersonenbelasting moet bijgevolg ten laatste op 31 oktober 2023 (= ‘de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar’) ingediend worden.

Uitzondering

De meeste VZW’s sluiten hun boekjaar af tussen 31 december en 28 februari.
Voor deze VZW’s (die hun boekjaar tussen 31 december 2022 en 28 februari 2023 afsloten) wordt een uitzondering voorzien. Ze krijgen uitstel tot en met 9 oktober 2023 om de aangifte van de rechtspersonenbelasting in te dienen.
 
Meer info over de aangifte van de rechtspersonenbelasting vind je in ons handig stappenplan.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.