Aangifte rechtspersonenbelasting - nieuwe termijnen !

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Op 21 januari 2021 keurde het Parlement een wetsontwerp goed dat, onder andere, wijzigingen aanbrengt aan de termijnen voor die aangifte.

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting. 
Een VZW is verplicht om elk jaar een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax.

Oude regeling

Sinds de invoering van Biztax was het de gewoonte dat de uiterste datum voor de indiening van de aangifte van de rechtspersonenbelasting op de website van de FOD Financiën verscheen. Deze datum situeerde zich voor de meeste VZW’s ergens in het najaar (september/oktober/november). Zo moest in 2020 de aangifte van de rechtspersonenbelasting van 2019 voor 30 november ingediend zijn via Biztax.

 

Nieuwe duidelijke termijnen

Voor een VZW zal vanaf nu de uiterste datum van indiening van de aangifte vastgesteld worden op de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar. 

Voorbeeld:  Een VZW heeft haar boekjaar afgesloten op 31 december 2020. De aangifte van de rechtspersonenbelasting moet bijgevolg ten laatste op 31 juli 2021 (= ‘de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar’) ingediend worden.

Deze aangifte moet nog steeds online, via Biztax, ingediend worden. Minister Van Peteghem bevestigde in de commissie Financiën van de Kamer dat de toepassing begin juni beschikbaar zal zijn.

!! Tijdelijke uitzondering omwille van coronacrisis !!

Wegens de bijzondere omstandigheden die de coronacrisis met zich meebrengt, zullen de VZW’s die hun boekjaar afsluiten tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021 uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte van de rechtspersonenbelasting. Voor hen wordt er uitstel verleend tot en met 28 oktober 2021.

Goede zaak?

Deze wetswijziging brengt vooral heel wat duidelijkheid. Wat ook het boekjaar is (kalenderjaar, schooljaar, seizoen, … of nog iets anders), de indiening van de rechtspersonenbelasting/vennootschapsbelasting ligt duidelijk vast én loopt gelijk met de termijn voor het neerleggen van de jaarrekening (voor de kleine VZW’s bij de griffie, voor de andere VZW’s online bij de Nationale Bank van België): nl. uiterlijk 7 maanden na afsluiten boekjaar.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.