Werkloosheid & Vrijwilligerswerk

Geschreven op door
Categorie vrijwilligers

Toestemming van de RVA nodig

Een werkloze die een vrijwillige activiteit wilt uitoefenen voor een organisatie (vzw; openbare dienst; jeugdthehuis;...) of voor een privé-persoon (vriendendienst), moet hiervan aangifte doen bij zijn/haar uitbetalingsinstelling. 

De aangifte moet gebeuren vóór de aanvang van het vrijwilligerswerk. Hiervoor moet er een formulier (klik hier) worden ingevuld. Als de frequentie of de aard van de activiteit zou wijzigen, moet er opnieuw een aangifte gebeuren. 

Extra vrijwilligerstips

Vrijwilligersvergoeding in combinatie met werkloosheidsuitkering

Vrijwilligerswerk is normaal gezien onbetaald. Toch kan een vereniging beslissen dat vrijwilligers een onkostenvergoeding krijgen. 

Een reële vrijwilligersvergoeding houdt in dat de reëel gemaakte kosten worden terug betaald aan de vrijwilliger door de vereniging. De vrijwilliger moet de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. 

Bij een forfaitaire vrijwilligersvergoeding wordt er een forfaitaire vergoeding uitgekeerd aan de vrijwilliger. Deze kosten moeten niet bewezen worden. In 2017 is dit maximum 33,36 euro per dag of 1.334,55 euro per jaar. 

Deze vrijwilligersvergoeding mag gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering INDIEN deze vergoedingen als terugbetaling van de onkosten kunnen worden gezien. Het moet dus gaan om de terugbetaling van de reële onkosten of om een forfaitaire vergoeding die niet boven de maximumbedragen ligt. 

Aanrader: laat de vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding ontvangt een ontvangstverklaring ondertekenen. Zo is men als vereniging ingedekt als de vrijwilliger toch de genoemde grensbedragen overschrijdt.  

Informatienota en vrijwilligersverzekering

Denk eraan dat je als vereniging verplicht bent de vrijwilliger te informeren over een aantal belangrijke zaken (o.a. afsluiten verzekeringen; vergoeding;...). 

Daarnaast moet de vereniging een vrijwilligersverzekering afsluiten, als ze met vrijwilligers werkt. 

Meer info hierover, vind je terug op onze website. Bij verdere vragen, geef gerust een seintje!