Vrijwilligersvergoeding verhoogd

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie vrijwilligers

In november werd het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers goedgekeurd en trad in werking op 1 januari 2019.

Dit ontwerp verhoogt het jaarlijks plafond van 1361.23 euro per jaar naar 2500.00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen) in deze sectoren:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen

Let op! :

  1. Er is geen verhoging van het plafond mogelijk wanneer de betrokkene voor dezelfde activiteit wel onder het toepassingsgebied van de wet over 'de economische relance en de versterking van de sociale cohesie' (verenigingswerk) valt. Verenigingswerkers kunnen in hetzelfde jaar dus geen gebruik maken van het verhoogd vrijwilligersplafond (ongeacht of dit in dezelfde of een andere vereniging is als diegene waar ze verenigingswerker waren).
  2. Het dagplafond verhoogt niet !
Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.