Uittreksel strafregister - Binnenkort ook voor vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie vrijwilligers

Vandaag moeten bepaalde personeelsleden die beroepsmatig in aanraking komen met minderjarigen al een uittreksel van het strafregister voorleggen aan de werkgever. 

Dit zal worden uitgebreid naar vrijwilligers actief in organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding aan minderjarigen.

Organisaties actief in deze sectoren zullen via een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers/vrijwilligers, die structureel in contact komen met minderjarigen, moeten controleren. Het gaat dus onder andere over jeugdtrainers, dirigenten van jeugdorkesten, leiding in de jeugdbeweging,… De vrijwilligers moeten niet noodzakelijk een blanco strafblad hebben. Maar er moet wel sprake zijn van een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen.

De nieuwe regels moeten nog goedgekeurd worden door het Vlaams parlement en zouden vermoedelijk vanaf midden 2022 van kracht zijn.

We houden jullie op de hoogte!
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.