Vrijwilligerswerk en verenigingswerk: Mag je dat combineren?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector. Dit ‘verenigingswerk’ kan men niet altijd zomaar combineren met vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie.

Gelijktijdig vrijwilligerswerk en verenigingswerk in dezelfde organisatie?

Het is niet mogelijk om als verenigingswerker aan de slag te zijn in een organisatie waar men voor activiteiten van dezelfde aard vrijwilligerswerk uitvoert. Je kan wel tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker in dezelfde organisatie zijn wanneer het over volledige verschillende activiteiten gaat. 

Met activiteiten van dezelfde aard wordt bedoeld : identieke activiteiten, soortgelijke activiteiten, activiteiten die in elkaars verlengde liggen of activiteiten die de verschillende stappen of facetten van eenzelfde activiteit vormen.

Bijvoorbeeld: Louis is al jarenlang vrijwilliger in de kantine van FC Superbal. Hij mag voor diezelfde activiteit niet bijkomend actief zijn als verenigingswerker. Louis kan wel voor een andere activiteit (bv. terreinverzorger) verenigingswerker zijn. 

Dit geldt zowel voor vrijwilligerswerk zonder kostenvergoeding als voor vrijwilligerswerk met een reële kostenvergoedingen als voor vrijwilligerswerk met een forfaitaire kostenvergoeding.

Eerst verenigingswerk en daarna vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie?

Wanneer het over activiteiten van verschillende aard gaat, is het zoals hierboven beschreven geen probleem om vrijwilligerswerk en verenigingswerk te combineren. Het is ook mogelijk om eerst vrijwilligerswerk uit te oefenen en daarna verenigingswerk (of omgekeerd) uit te oefenen in dezelfde organisatie wanneer het over activiteiten van verschillende aard gaat.

Gaat het over activiteiten van dezelfde aard in dezelfde organisatie, dan is het niet zomaar mogelijk om eerst het ene systeem en daarna het andere systeem te gebruiken.

In principe kan je voor gelijkaardige activiteiten eerst verenigingswerker en daarna vrijwilliger (of omgekeerd) zijn in dezelfde organisatie, maar men stelt dat er daarvoor een goede reden moet zijn en dat de RSZ dit zeker niet zal aanvaarden als blijkt dat men de vrijstellingsvoorwaarden van het verenigingswerk probeert te omzeilen. 

Eerst verenigingswerk uitputten en erna overschakelen op vrijwilligerswerk (of omgekeerd) is dus niet aan te raden.

 

 

Hier vind je meer info over het nieuwe verenigingswerk.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.