Vrijwilligers vaccinatiecentra - Ook in 2022 verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligers die actief zijn in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg kunnen ook in 2022 rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 2.705,97 euro per jaar (in plaats van  1473,37 euro per jaar).

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers zijn "vrijwillig" actief in de vereniging. Dit wil zeggen dat vrijwilligerswerk in principe onbezoldigd is. Toch is het mogelijk om vrijwilligers te vergoeden voor de onkosten die ze maken tijdens hun vrijwilligerswerk. 

Bij de reële vrijwilligersvergoeding moeten de vrijwilligers hun kosten bewijzen. Indien ze dit kunnen, zal de VZW het werkelijk betaalde bedrag vergoeden en moet men hierop geen belastingen betalen.

Bij een forfaitaire vrijwilligersvergoeding kiest de VZW ervoor om een forfaitair bedrag uit te keren om de gemaakte kosten te vergoeden. Indien men voor deze regeling kiest, dienen de vrijwilligers niet te bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt tot 36,84 euro per dag en 1473,37 euro per jaar (geïndexeerde bedragen voor 2022). Wanneer deze maxima niet overschreden worden, is de forfaitaire vrijwilligersvergoeding vrijgesteld van belasstingen.

Meer info over de vrijwilligersvergoeding vind je hier.
In een overzichtelijk stappenplan vatten we alle info nog eens samen. 

Verhoogd jaarplafond voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg

In februari 2021 werd in het kader van de coronacrisis beslist dat vrijwilligers  die actief zijn in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg tot eind 2021 konden rekenen op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding.

Dit werd onlangs verlengd (Koninklijk besluit op 17/2/2022). Ook in 2022 kunnen vrijwilligers die actief zijn in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding. In 2022 bedraagt het plafond 2.705,97 euro per jaar (in plaats van 1473,37 euro per jaar).

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.