Verenigingswerk - aangifte doen?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Wat is verenigingswerk (nieuwe regeling 2021)?

Sinds 1 januari 2021 kunnen VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen onder bepaalde voorwaarden voor activiteiten in de sportsector verenigingswerkers inschakelen. Sinds 8 mei is het systeem van verenigingswerk ook mogelijk voor bepaalde activiteiten in de socio-culturele sector.

Een verenigingswerker moet ten minste 18 jaar oud zijn en mag maximaal 50 uur verenigingswerk per maand verrichten (gemiddeld per kwartaal). De verenigingswerker mag maximaal 532,5 euro per maand en 6.390 euro per jaar bijverdienen. De VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen die verenigingswerkers in dienst nemen, stellen een schriftelijke overeenkomst op (je kan een voorbeeld van overeenkomst terugvinden op de website https://www.verenigingswerk.be/nl/) en betalen 10% solidariteitsbijdragen.  Er is eveneens een belastingheffing van 10% voor de verenigingswerker. 

Wanneer moet de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur aangifte doen?

VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen die gebruik willen maken van verenigingswerkers dienen dit vooraf aan te geven via de website www.verenigingswerk.be.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden voor de aangiftetool op de website beschikbaar werd, kunnen retroactief aangegeven worden. 

Aanpassingen na het uitvoeren van het verenigingswerk kunnen tot één maand na de activiteiten doorgegeven worden via de website.

Let op: als je een aangifte of aanpassing te laat doet, wordt ze geweigerd.

Uitzondering: Op donderdag 15 juli 2021 keurde het parlement een wet goed waardoor de tijdelijke regeling van verenigingswerk wordt uitgebreid naar bepaalde activiteiten in de socio-culturele sector. De wet werkt met terugwerkende kracht vanaf 8 mei 2021, het moment van de versoepelingen van de coronamaatregelen voor het verenigingsleven. De applicatie van de aangifte wordt aangepast zodat je ook nu nog verenigingswerk kan aangeven voor de toegevoegde activiteiten vanaf 8 mei.

Hoe moet de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur aangifte doen?

Om als VZW, feitelijke vereniging of openbaar bestuur een aangifte te kunnen indienen via de website www.verenigingswerk.be, heb je de volgende gegevens nodig:

  • het rijksregisternummer van de verenigingswerker;
  • de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar);
  • het bedrag van de vergoeding per maand;
  • het aantal uren per maand dat de verenigingswerker zal presteren;
  • eventueel het bedrag van de verbrekingsvergoeding (indien van toepassing);
  • Wanneer je als mandataris een aangifte doet, heb je ook het ondernemingsnummer nodig van de vereniging die je vertegenwoordigt:
    • een VZW heeft automatisch een ondernemingsnummer (check eventueel op www.staatsblad.be).
    • Als de vereniging (bv. feitelijke vereniging) geen ondernemingsnummer heeft, moet men een identificatienummer aanvragen wanneer men voor het eerst een aangifte doet op de website www.verenigingswerk.be.

Moet de verenigingswerker zelf ook aangifte doen?

De verenigingswerker kan zelf geen aangifte doen van het verenigingswerk. Men kan wel inloggen via de website www.verenigingswerk.be en de activiteiten raadplegen die in het kader van verenigingswerk werden aangegeven door de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur. Zo kan men ook zelf opvolgen of men het maximaal aantal uren en verdiende bedrag niet overschrijdt.

Op welke manier moet de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur solidariteitsbijdragen betalen? 


De VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen die verenigingswerkers in dienst nemen, betalen 10% solidariteitsbijdragen.  

Op basis van de aangiftes van verenigingswerk ontvangt de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur na afloop van elk kwartaal een document in de e-Box (of op papier) dat de stand van zaken over het verenigingswerk weergeeft. Ten laatste op de 5e dag van de tweede maand, volgend op het kwartaal, ontvangt de vereniging in de e-Box (of op papier) de factuur met de definitief verschuldigde solidariteitsbijdragen. De VZW, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur krijgt dan de tijd tot het einde van de tweede maand volgend op het kwartaal om die factuur te betalen. 

Hoe activeer je de e-Box van je VZW, feitelijke vereniging of openbaar bestuur?

e-Box Enterprise (voor verenigingen met een ondernemingsnummer): https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html

My e-Box (voor feitelijke verenigingen):

https://myebox.be/nl

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.