Definitieve regeling voor verenigingswerk in de maak

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Waarom een nieuwe regeling?

Op 31 december van dit jaar komt er een einde aan de tijdelijke regeling voor verenigingswerk. Deze tijdelijke regeling kwam er nadat het oude verenigingswerk in 2020 door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd omdat er sprake was van discriminatie.

Sinds 1 januari 2021 kunnen VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen verenigingswerkers in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector. Dit verenigingswerk kent onder bepaalde voorwaarden een gunstig fiscaal en sociaal regime (10% belasting, betaald door de verenigingswerker en 10% solidariteitsbijdragen, betaald door de vereniging).  Op 8 mei 2021 werd dit systeem uitgebreid naar bepaalde activiteiten in de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk.

Omdat deze tijdelijke regeling op 31 december 2021 afloopt, wordt er gewerkt aan een nieuw, definitief systeem. Dit werd nog niet officieel goedgekeurd, maar de eerste krijtlijnen zijn wel al duidelijk nadat de ministerraad hierover een akkoord bereikte.

Wat kunnen we verwachten van het nieuwe verenigingswerk?

100% zeker zijn we pas als de nodige regelgeving goedgekeurd wordt, maar het lijkt erop dat volgende elementen zullen worden opgenomen in het nieuwe verenigingswerk:

 • VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen zouden verenigingswerkers in dienst kunnen nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector, de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk (dezelfde activiteiten waarvoor nu verenigingswerkers kunnen ingeschakeld worden).
 • De nieuwe regeling is gebaseerd op de 25-dagenregeling voor occasioneel sociocultureel werk.
 • Er zou een gunstig fiscaal en sociaal regime gelden voor maximum 300 uur per jaar in de sportsector en 450 uur per jaar in de socioculturele setor. 
 • De verenigingen en verenigingswerkers zouden het aantal gewerkte uren kunnen raadplegen via een eenvoudige toepassing (vergelijkbaar met student@work).
 • Er zou geen solidariteitsbijdrage sociale zekerheid betaald moeten worden.
 • Er zou wel een aangifte bij de Sociale Zekerheid gedaan moeten worden (Dimona-aangifte). Om dit te vergemakkelijken zou een app ontwikkeld worden. 
 • Er zou een gunstig fiscaal regime van toepassing zijn met een belasting van 10% in de personenbelasting van de verenigingswerker.
 • Het verenigingswerk zou gecombineerd kunnen worden met maximum 190 uur studentenarbeid.
 • De arbeidsongevallenwet zou van toepassing zijn maar de verenigingswerkers zouden niet meegeteld worden in het stelsel ‘verzwaarde risico’s’.
 • Ook de welzijnswetgeving en coa’s zouden van toepassing zijn met twee uitzonderingen (geen loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid en geen opleidingsrecht).
 • Het gewaarborgd loon bij afwegheid tijdens ziekte zou niet van toepassing zijn.
 • Bij een overeenkomst van minder dan 6 maanden zou er een opzeggingstermijn van 14 dagen gelden, bij een overeenkomst van meer dan 6 maanden zou er een opzeggingstermijn van 1 maanden. Hier kan vanaf geweken worden via een cao.

Wordt vervolgd!
Wij houden jullie op de hoogte.

Meer info over andere vergoedingen vind je hier.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.