Sponsoring van je vereniging: welke documenten opmaken?

Geschreven op door
Categorie algemeen

Voor- en nadelen van sponsoring

Voor vele verenigingen is sponsoring één van de belangrijkste financieringsbronnen. Veel sponsors hebben, is een goede zaak voor de financiën van de vereniging. Toch kan er best voor gezorgd worden dat de kosten die men aan sponsors heeft, niet hoger zijn dan de inkomsten die men ermee verkrijgt.

Voordelen van sponsoring:

  • extra (on)rechtstreekse inkomsten: sponsors kunnen potentiële leden, klanten, bezoekers aanbrengen en dus extra inkomsten. 
  • versterking imago: een sponsor die goed bij de uitstraling van je vereniging past, is een meerwaarde. 
  • extra publiciteit: sponsors kunnen ook zelf extra publiciteit maken voor bv. een evenement van je vereniging. 

Nadelen van sponsoring:

  • tijd en kennis: het kost tijd en moeite om te zoeken naar (de juiste) sponsors. Men kan best goed voorbereid zijn als men een potentiële sponsor aanspreekt.
  • eisen sponsors: sponsors wensen steeds meer dat hun product/dienst goed uit de verf komt bij publiciteit door jouw vereniging. 

fiscale aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid (= in hoeverre kan de sponsor zijn bijdrage fiscaal inbrengen?) is één van de belangrijkste argumenten om een sponsor te overtuigen. Voor deze aftrekbaarheid volstaat een factuur (geen fiscaal attest nodig) én het bewijs van de tegenprestatie. 

Voor de fiscale aftrek als bedrijfsuitgave gelden er 3 voorwaarden:

  1. De uitgave moet binnen het belastbaar tijdperk gebeuren;
  2. De uitgave moet worden bewezen a.d.h.v. stavingsstukken;
  3. Er moet een verband zijn tussen het doel van de sponsoring en de bedrijfsactiviteit.

Hoe zit het met btw?

Indien er een tegenprestatie is, is de handeling in principe onderworpen aan btw. Dit is niet het geval als er een btw-vrijstelling (bv. publiciteit BBQ) op van toepassing is of de vereniging onder de drempel van de beperkte jaaromzet (<25.000 euro) valt. 

De gesponsorde vereniging zal dus een factuur met btw (21%) moeten opmaken (tenzij vrijstelling). De sponsor kan de btw recupereren als hij btw-plichtig is met recht op aftrek. 

sponsorovereenkomst

Een sponsorovereenkomst is een zakelijke overeenkomst (overhandiging nodig) die in een contract wordt vastgelegd. Hier kan je een model van sponsorovereenkomst terugvinden. 

Hopelijk zijn we je hiermee reeds van dienst geweest. Als je verdere vragen of opmerkingen over sponsoring hebt, kan je steeds bij ons terecht!